Een toeleidingskanaal is een gegraven waterweg voor de scheepvaart naar of van een sluis of stuw. Ook de aansluitende kanaalbruggen naar een scheepslift zijn als  toeleidingskanaal te benoemen.