Een valdijk is een dijk die dreigt in de zakken. Dit inzakken van een dijk heet dijkval.