Een vaartuig over een niet korte afstand met een sleepkabel of tros langs de wal, of door middel van een roeisloep naar een andere plaats slepen.