Een Zaat is een droogvallend gedeelte van een haven of loskade gelegen aan rivieren met wisselend tij. Het zaat werd vroeger ook wel gebruikt om schepen onder de waterlijn te kunnen onderhouden of te repareren.