Een zeesluis is een sluis die geschikt is voor zeevarende schepen, en die verder uitgerust is met eb en vloeddeuren of dubbelzijdig kerende deuren.