Een blokgebied is een gedeelte van een vaarweg waar de marifoon van een schip, op een specifiek VHF kanaal dient te staan, dit kanaal heet blokkanaal. Binnen dit blok dient het kanaal ook te worden gebruikt voor het verkeer tussen schepen onderling, als het om nautische informatie gaat, bijvoorbeeld koersafspraken, het op- en voorbijlopen en over welke boeg kan worden gepasseerd.