Overslaan en naar de inhoud gaan

Golfoverslag

Bij golfoverslag slaan de golven over een dijk heen waardoor het water op het achterliggende land terecht komt. Om overslag op te vangen worden er zogeheten overslagzones aangelegd achter een dijk. De golfoverslagzone bestaat uit de kruin en het binnentalud van een dijk. Golfoverslag komt alleen voor bij extreme weersomstandigheden, dus bij zware stormen. Bij golfoverslag is de waterstand in het algemeen hoger dan gemiddeld.

Golfoverslag kan een gevaar opleveren als het achterliggende dijkgedeelte door het overslaande water begint weg te spoelen. Dit kan een dijkdoorbraak veroorzaken.