Overslaan en naar de inhoud gaan

Puntdeuren

Puntdeuren komen meestal voor per twee deuren aan elke zijde van een sluis. Ze zijn ontworpen om altijd aan dezelfde kant het hoogste waterniveau te hebben. De deuren zijn te vergelijken met 2 binnendeuren die tegenover elkaar opgesteld zijn en naar dezelfde kant opendraaien. Wanneer deze gesloten zijn staan de deuren onder een bepaalde hoek waardoor de druk van het water de deuren helpt dicht te duwen. De punt wijst dus naar de zijde met het hoogste niveau. Deze deuren komen het vaakst voor. Deze deuren zijn ook terug te vinden in een sluis met getijde. De sluisdeur aan de zeezijde wordt dan dubbel uitgevoerd. Wel zal het 2e paar deuren dan de punt in de andere richting hebben staan en wel op die manier dat de punten van elkaar wegwijzen. Zo kan men de juiste deuren gebruiken bij het juiste niveauverschil.

In een enkel geval is er met een extra vergrendeling op de deuren een bescheiden dubbelzijdig kerend effect bereikt. Op de Koninginnesluis in Vreeswijk is zo'n extra vergrendeling gemaakt.