Skip to main content

Een spuisein is het teken wat getoond dient te worden als er langs de vaarweg water ingelaten wordt, of waar water uitstroomt. Het spuisein is een drietal rode lichten in de vorm van een driehoek. De richting van de driehoek geeft de richting van het water aan. Punt naar beneden betekend het water stroomt naar het sein toe. Een spuisein met de punt omhoog betekend dat het water vanaf het sein het vaarwater instroomt. Met uitzonderling van de objecten in noord Brabands beheer, daar staan ze andersom. Bij Sluis 15, 16 en Panheel zijn de seinen omgewisseld, nadat deze sluizen onder Brabands beheer zijn gekomen.