ADN is de afkorting van "Accord europĂ©en relatif au transport international des marchandises Dangereuses par voies de Navigation intĂ©rieures." Het reglement van vervoer van gevaarlijke stoffen over het water. Het is jarenlang bekend geweest als ADNR. Op schepen worden gevaarlijke lading gemarkeerd met blauwe kegels.

Heliodor met 1 blauwe kegel
Ventrans II met 1 blauwe kegel