Een Bennikklep is een klep of schuif die voorkomt dat bij het achteruit slaan van schepen lucht in de buurt van de schroef komt en zo dol slaat.
Duwboten hebben door hun geringe diepgang soms tunnels die naar achteren omlaag lopen om te voorkomen dat lucht bij de schroef kan komen bij het achteruit slaan. Dat omlaag lopen van de romp zorgt voor extra weerstand, en zo werd bedacht om alleen bij het achteruit slaan een klep of schuif te hebben die dan omlaag komt en zo een luchtdichte ruimte creeert.