Een bunker van een schip is de ruimte waar de brandstof voor de motoren tijdens de reis wordt opgeslagen. Een schip heeft er vaak meerdere. Het innemen van brandstof noemt men daarom ook bunkeren. Van oudsher was het kolen voor de stoommachine, later stookolie en gasolie.