Het Gewässerkennzahl is een Duits systeem om rivieren en kanalen te nummeren. Het is 1970 ingevoerd om een systeem van nummers en logische combinatie van rivieren mogelijk te maken.

Elke rivier heeft een nummer. Naargelang het stroomgebied van de rivier is het hele stroomgebied in het nummer terug te vinden. Elke zijrivier van een hoofdrivier heeft van bron naar zee heeft een nummer wat begint met de hoofdrivier nummer. Elk zijriviertje van de zijrivier die uitkomt op de Rijn heeft dus het hele stroomgebied inzicht die het uiteindelijk aflegt. De grote zijrivieren van de hoofdrivier tellen van bron naar zee op. De Neckar heeft als nummer 238, de Main 24, de Lahn 258 en de Moezel 26.

De Rijn heeft als hoofdrivier het nummer 2. De Moezel heeft als grote zijrivier nummer 26. De 2 van Hoofdrivier de Rijn, en 6 als zijriviernummer. De Saar is een zijrivier van de Moezel. Het nummer daarvan is 264. 2 van de Rijn, 6 van de Moezel en de Saar is dan nummer 4.

De rivier Leukbach is een zijriviertje van de Saar. Het Gewässerkennzahl is 26496. 2 van de Rijn, 6 van de Moezel 4 van de Saar, en 96 van het zijriviertje zelf..

De even getallen zijn waterlopen en rivieren. Oneven getallen zijn aftakkingen van eenzelfde rivier.

  • 1 Donau
  • 2 Rhein
  • 3 Ems
  • 4 Weser
  • 5 Elbe
  • 6 Kanalen
  • 9 Kustgebied