Een haven is een waterbouwkundig werk, dat gebruikt kan worden als ligplaats of aanlegplaats voor schepen. Er zijn verschillende soorten havens, zo is een overslaghaven, een haven waar goederen en ook mensen van of aan boord kunnen gaan. Havens kunnen sterk van elkaar verschillen, zo zijn er vissershavens, vluchthavens, museumhavens, binnenhavens en voor de zeevaart zijn er zeehavens. Deze laatste liggen vaak direct of vlakbij de zee.