Inlaten is een term uit het waterbeheer. Het geeft aan dat er water van een kanaalpand bij een voedingsduiker of sluis wordt ingelaten. Het water stroomt dus het kanaalpand uit. De verlichting waarschuwt dus voor de stroming naar de sluis of spuiwerk toe. 

Aan de andere kant van de sluis of spuiwerk staat bij het uitstromende water een drietal lichten in een triangel met de punt naar boven.

Spui
Spuisein met daarachter een scheepvaartsein