Overslaan en naar de inhoud gaan

Onderloopsheid

Onderloopsheid of piping is het fenomeen dat water onder of door dijken en kunstwerken zoals sluizen stroomt als gevolg van het hoogteverschil in de waterstanden. Kwelwater met zand stroomt door drukverschil onder een kunstwerk door richting binnendijkse zijde. In het begin gaat dit heel langzaam, maar hoe langer de onderloopsheid doorgaat, hoe sneller de uitspoeling gaat. De afstand die het water aflegt noemt men de kwelweglengte. Ten slotte ontstaan tunnelvormige ruimtes die de constructie verzwakken. Als piping niet op tijd wordt gestopt zal het leiden tot verzakking of dijkdoorbraak.