PHEC is een Franse waterstaatkundige term en staat voor Plus Hautes Eaux Connues. Hoogste waterstand van een rivier, bekend in de geschiedenis.

Markering
Markeringen voor drie fasen van hoogwater