Rijkswaterstaat is het uitvoerende orgaan van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu in Nederland. Tot 2010 heette het Verkeer en Waterstaat. Ze werd opgericht in 1798 als Bureau voor den Waterstaat en vanaf 1848 onder de naam Rijkswaterstaat. De organisatie beheert en ontwikkelt in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu de nationale netwerken van hoofdwegen, hoofdvaarwegen en hoofdwatersystemen.

Rijkswaterstaat heeft als hoofdtaken om te werken aan de vlotte en veilige doorstroming van het verkeer, het onderhoud en de verbetering van het systeem van vaarwegen en de bescherming tegen overstromingen.