Een spuisluis, ook wel keersluis, uitwateringssluis, suatiesluis of zijl genoemd, is een sluis bedoeld om binnenwater te spuien en buitenwater te keren. Vandaar dat het ook wel keersluis wordt genoemd. In de Brouwersdam is een spuisluis aangelegd om vers zeewater op de Grevelingen te kunnen laten.