Een stuurman is een persoon die voldoende vaartijd als volmatroos heeft in de binnenvaart. Een stuurman assisteert de schipper of kapitein bij het varen.