Een wakerdijk is een dijk die op het land langs de kust is aangelegd om het achterland te beschermen tegen de invloeden van de zee, hoogwater, golfslag en erosie. Een wakerdijk is onderdeel van de primaire waterkering Een oudere dijk die meestal meer landinwaarts ligt, heet een slaperdijk. Wakerdijken zijn meestal recente dijken die tot op Deltahoogte zijn gebracht of aangelegd.