Overslaan en naar de inhoud gaan

Pompgemaal Eefde

Bij de sluis ligt een pompgemaal. Het waterbeheer van het Twentekanaal is zo’n 5 maanden afvoeren, en 5 maanden oppompen van water. De resterende 2 maanden ongeveer is het meestal niet nodig om veel af te voeren, noch op te pompen.

Sluis Eefde

De oude sluis heeft een laagwater voorsluis, een afsluiting van de voorhaven van de oude sluis. Hiermee kan ook met extreem laagwater van de IJssel nog geschut worden.

Sluis Weurt

Het sluiscomplex Weurt is een complex met twee kolken in het Maas-Waalkanaal bij het dorp Weurt.

De sluis ligt tussen het dorp Weurt en het Nijmeegse Haven- en industrieterrein bij de Waalmonding net ten zuiden van de Noordkanaalhaven. Het sluiscomplex is uitgevoerd als een dubbele schutsluis.