Overslaan en naar de inhoud gaan

Kanaal Pommeroeul-Condé weer bevaarbaar

Kanaal Pommeroeul-Condé weer bevaarbaar

Het kanaal van Pommeroeul naar Condé is na ruim 30 jaar weer geopend voor de scheepvaart. 

Het kanaal werd tussen 1980 en 1982 gegraven. Beneden de sluis van Hensies komt er een afwatering vanuit België uit op het kanaal. Deze afwatering heeft voor een verondieping gezorgd beneden de sluis. Hierdoor werd de diepgang van schepen die hierdoor kwamen steeds minder. In 1992 waren de problemen zo groot dat het kanaal werd gesloten. De vaarwegbeheerders van beide landen konden het niet eens worden wie de verzanding zou moeten opruimen. 

In de 30 jaar dat het kanaal niet meer gebruikt werd, is de afzetting van sediment zichtbaar doordat het kanaal daar dichtgegroeid was. In 2023 is dan eindelijk een oplossing gekomen voor het probleem. Het kanaal kan een goede doorgang bieden van het nog te bouwen Seine Nordkanaal.

Het Kanaal Pommeroeul-Condé is uitgebaggerd en de sluizen zijn weer opgeknapt. Het bijna 12 kilometer lange kanaal biedt een kortere route van de Franse Schelde naar het Belgische kanaal van Nimy-Blaton-Peronnes, wat via het Canal du Centre weer een verbinding vormt naar het Kanaal Brussel Charleroi. Met het kanaal wordt bijna 30 kilometer omvaren bespaard.