Overslaan en naar de inhoud gaan

Bakenboot

Een bakenboot is een patrouillevaartuig waarmee men toezicht houdt op de bebakening. Dit kan betonning zijn, steekbakens maar ook de verlichting op tonnen en dergelijke kunnen onderhouden worden.