Een bakenboot is een patrouillevaartuig waarmee men toezicht houdt op de bebakening. Dit kan betonning zijn, steekbakens maar ook de verlichting op tonnen en dergelijke kunnen onderhouden worden.