Overslaan en naar de inhoud gaan

Caisson

Een caisson is een betonnen constructie die het mogelijk maakt om een dam te bouwen in een getijdenwater. Door de stroming is het bouwen van een dam met zand minder geschikt. Het materiaal spoelt makkelijk weg.
Er wordt een dam gebouwd en de laatste opening in de dam krijgt door de getijdenwerking van het water steeds sterkere stroming te voorduren. Om toch deze gaten af te sluiten worden betonnen bakken gebouwd. Deze worden bij de kentering van het tij naar het nog te sluiten gat in de dijk gesleept en daar afgezonken. De dam kan dan steeds verder gesloten worden.
Als het gat afgesloten is worden de caissons verder volgestort met zand, en kan de kijk afgewerkt worden.
Dit werkt voor niet al te grote gaten, en de stroming mag niet al te sterk zijn.
Een verdere ontwikkeling van caissons is de open caisson met neerlaatbare schuiven.
Dit is een betonnen constructie die kokers met neerlaatbare schuiven kon afsluiten. Hierdoor is het plaatsen van caissons in grotere openingen en bij sterkere stroming mogelijk. Er worden meerdere open caissons naast elkaar afgezonken.
Omdat de caissons nog niet zijn afgesloten kan het water nog in en uitstromen. Zo kan eenvoudiger aan de dam gewerkt worden zonder dat de stroming te sterk wordt. Als de dam bijna klaar is, worden de schuiven bij het kenteren van het tij in de caissons geschoven en met zand en stenen aangevuld. De dijk kan daarna verder afgewerkt worden.