Overslaan en naar de inhoud gaan

Coupure

Een coupure of dijkgat is een waterbouwkundige doorgang in een waterkering. Als op de plek waar een weg een waterkering kruist een verlaging van de waterkering wordt aangebracht, spreekt men van een coupure. In geval van een calamiteit moet deze plek op de kerende hoogte worden gebracht. Aan de zijkanten van de coupure zijn hiervoor muren aangebracht, met daarbij de mogelijkheid om ruimte tussen de muren te sluiten met behulp van een of twee rijen balken, of met behulp van een deur. Als extra veiligheid worden tussen de balken of tegen de gesloten deuren zandzakken geplaatst.