Overslaan en naar de inhoud gaan

Deviatie

Deviatie is de afwijking van een magnetisch kompas. Deviatie speelt met name een rol op ijzeren schepen, waar het metaal van het schip invloed uitoefent op het magnetisch veld waarnaar het kompas zich richt.

Om de deviatie te compenseren wordt het kompas gesteld, hierbij worden kleine magneetjes in de buurt van het kompas aangebracht, daarna wordt nog van een aantal gelijkmatig over de cirkel verdeelde koersen bepaald wat de miswijzing van het kompas is. Deze miswijzingen worden in tabelvorm bij het kompas bewaard.