Overslaan en naar de inhoud gaan

Dijkdoorbraak

Een dijkdoorbraak is het doorbreken van een waterkerende dijk. Deze kan veroorzaakt worden door instabiliteit van het grondlichaam, overloop of golfoverslag wat leidt tot erosie van het binnentalud of zandmeevoerende wellen, waardoor een doorgaande gang onder de dijk ontstaat.

Een dijkdoorbraak wordt niet enkel veroorzaakt door hoogwater op zee, rivier of meer, maar kan ook het gevolg zijn van bijvoorbeeld zettingsvloeiing van de ondergrond bij lage waterstanden. In het verleden werden dijkdoorbraken ook opzettelijk uitgelokt als strategische factor bij oorlogsvoering. Meerdere kreken en geulen zijn op deze wijze ontstaan. De gevolgen van een dijkdoorbraak zijn afhankelijk van het achtergelegen gebied en de waterstand op het buitenwater.