Overslaan en naar de inhoud gaan

Duiker

Een duiker is een civieltechnisch kunstwerk. Het is een kokervormige constructie, gelegen in een weg of toegangsdam, die is bedoeld om wateren met elkaar te verbinden. Ook kan een duiker worden aangelegd indien een waterweg een watergang kruist. Bij een duiker wordt in principe de bodem van de watergang onderbroken, dit in tegenstelling tot een brug of aquaduct. Duikers worden over het algemeen gemaakt van beton of (plaat)staal. In het verleden werden ook gemetselde duikers gemaakt. Hout was vroeger ook een veel gebruikt materiaal. Een sifon of onderleider, en een knijpduiker zijn specifieke types van een duiker. Een ander, ouder woord is heul. In sommige plaatsnamen, zoals Kwintsheul, is dit woord nog terug te vinden. Door een klep aan te brengen die het water slechts in één richting doorlaat, kan een klepduiker tot een eenvoudige spuisluis worden gemaakt.