Overslaan en naar de inhoud gaan

Duplex

Duplex is een methode van uitzenden van marifoon installatie's op twee verschillende frequentie's. In de binnenvaart zijn duplex marifoons niet gebruikt. Het tegelijk zenden en ontvangen is bij de marifoon niet mogelijk. Op duplexkanalen is het mogelijk om gelijktijdig als middels normale telefoon te zenden en te ontvangen. Maar dit vereist duplex radio en twee antennes of een speciale duplexfilter die slechts op grotere zeeschepen wordt geplaatst. 
In de binnenvaart word wel gebruik gemaakt van Semi-Duplex.