Het gangboord is het looppad of dek tussen de binnenkant van het boeisel. en het ruim, bij binnenschepen de denneboom. Het gangboord loopt bij binnenschepen door langs de roef. Bij zeeschepen loopt het door langs het dekhuis. In beide gevallen langs de gehele buitenkant van het schip.