De hogerwal is de zijde van het vaarwater waar de wind vandaan waait. De wind komt van hogerwal en gaat richting lagerwal.