Overslaan en naar de inhoud gaan

Inlaatsluizen

Inlaatsluizen hebben een tegengestelde functie van afwateringssluizen en worden gebruikt om water in een gebied te laten bij waterschaarste. Ze worden ook toegepast voor het verversen van water in steden of polders. Daarnaast zijn er irrigatiesluizen, die het ingelaten water gedoseerd over een gebied verspreiden voor bevloeiing.