Overslaan en naar de inhoud gaan

Kanaal

Een kanaal is een waterloop die hoofdzakelijk door toedoen van menselijk handelen tot stand gekomen is. Kanalen worden gebouwd voor het vervoer van water in voedingskanalen naar kanalen geschikt voor scheepvaart, voor het vervoer van goederen en grondstoffen met schepen. Uitwateringskanalen voert water af uit een waterrijk gebied zoals een polder.

Ook worden kanalen gebruikt ter verdediging van land. De Antitankgracht van Antwerpen is zo'n fysieke barrière om de stad te beschermen tegen aanvallen vanuit het oosten en noorden.

Kanalen zijn meestal in gebruik voor scheepvaart. Voor het transport met schepen over water. Kanalen kunnen echter meerdere functie's hebben. Kanaal Bocholt Herentals zorgde er voor dat het droge kempengebied gecultiveerd kon worden.

Een voedingskanaal zorgt dat er water van een rivier op een plaats van een kanaal komt. Water wordt zo van een hoger gelegen punt van een rivier onttrokken, en via een kanaal naar het hoogste punt van een kanaal gebracht. Zo kan het kanaal op peil blijven.

Uitwateringskanaal zorgt voor de afvoer van overtollig water. Grachten komen uit in deze uitwateringskanalen, en afhankelijk van de ligging vloeit het in aansluitende kanalen of rivieren. Is de ligging van het uitwateringskanaal niet hoog genoeg dat het water vanzelf wegstroomt, dan worden pompgemalen ingezet die het water naar buiten pompen.