Overslaan en naar de inhoud gaan

Sloot

Een sloot is een watergang op plaatsen waar regenwater samenstroomt, zodat het gezamenlijk kan worden afgevoerd om wateroverlast te voorkomen. Een sloot is een onderdeel van de waterhuishoudkundige infrastructuur. Het via sloten afgevoerde water wordt elders weggepompt. Het is belangrijk dat de stroming van het water onbelemmerd is. Hiervoor worden sloten bij de schouw gecontroleerd.
Sloten hebben een secundaire functie: het verdelen van land in percelen. Ook dienen veel sloten als drinkwaterreservoir voor het vee dat op de omringende weilanden staat.