Nijverheidsbrug

De Nijverheidsbrug is een basculebrug over het Zeekanaal Brussel-Schelde in Ruisbroek, een deelgemeente van Puurs. De brug ligt in spoorlijn 52, die Antwerpen met Puurs verbindt. De bovenbouw van de brug is opgebouwd in vakwerkstijl.
De doorvaarthoogte onder de gesloten brug bedraagt 4,69 m boven het normale kanaalpeil. Normaliter staat de brug geopend voor een vrije doorgang van het scheepvaartverkeer, waarbij de brug ongeveer 2x per uur wordt gesloten voor doorgang van het treinverkeer. Bij de aanleg van de brug werd gekozen voor deze oplossing omdat de bouw van een brug met meer doorvaarthoogte ook de bouw van een nieuwe (hogere) spoorbrug over de Rupel zou betekenen, wat de bouwkosten sterk zou hebben laten steigen.

Oude sluis Wintam

De oude sluis van Wintam was de verbinding tussen de rivier de Reupel en het zeekanaal naar Brussel. Rond 1997 werd het kanaal voor een tweede keer aangepast en werd de nieuwe sluis van Wintam gebouwd. De oude sluis werd niet meer gebruikt. Het binnenhoofd van de sluis verdween rond 2010, toen het bedrijventerrein werd gebouwd.

Vredesbrug

De Vredesbrug is onder de lokale bevolking ook wel bekend als Brug der Zuchten. De brug werd in 1992 geklasseerd als industrieel erfgoed.

Ringbrug

In Tisselt, een deelgemeente van Willebroek, bevindt zich de Ringbrug, een hefbrug die het Zeekanaal Brussel-Schelde overspant. De brug bestaat uit twee betonnen portieken en een beweegbaar deel van metaal dat een lengte heeft van 54,62 meter. In 1986 werd de brug gebouwd als onderdeel van de N16, die als ringweg rond Willebroek werd aangelegd. Hierdoor hoefde het doorgaand verkeer tussen Mechelen enerzijds en Dendermonde en Puurs anderzijds niet meer door het centrum van Willebroek en over de Vredesbrug te rijden.

Spoorbrug Jan Bogaerts

De Jan Bogaertsbrug bestaat uit twee basculebruggen naast elkaar over het Zeekanaal Brussel-Schelde in Kapelle-op-den-Bos. De noordelijke brug is voor het wegverkeer, over de zuidelijke brug loopt de dubbelsporige spoorlijn 53 van Schellebelle naar Leuven. Beide bruggen zijn even groot: 14,85 m breed en 63,4 m lang. De wegverkeersbrug werd gebouwd in 1979 en de spoorbrug in 1981.