Overslaan en naar de inhoud gaan

Uitwateringssluizen

Uitwaterings- of suatiesluizen dienen om overtollig water uit een gebied af te voeren. Ze werken alleen wanneer de waterstand achter de sluis (binnenwater) hoger is dan die voor de sluis (buitenwater), zoals bij polders die op een rivier of zeearm lozen. Bij laag tij worden de deuren geopend om water weg te laten vloeien; bij hoog tij worden ze gesloten om binnenwater tegen te houden. Dit sluistype is essentieel voor de waterhuishouding.