Overslaan en naar de inhoud gaan

Vrede van Frankfurt

De Vrede van Frankfurt waren de formele vredesonderhandelingen na de Frans Duitse oorlog van 1870-1871. Uit deze onderhandelingen volgde het op 10 mei 1871 ondertekende Vredesverdrag van Frankfurt. 

Een belangrijke bepaling van dit verdrag was het overgaan van het Franse Elzas-Lotharingen gebied naar Duitsland. Hierdoor kwamen de kanalen die hier in dit gebied lopen, onder Duits bewind. Hierdoor verloor Frankrijk de verbindingen aan de oostzijde van Frankrijk, en had geen kanaalverbindingen meer die in oost Frankrijk, de industrie kon bedienen. 

Om toch een noord zuid verbinding op eigen grond gebied te hebben, begon Frankrijk nieuwe kanalen te graven. Het Canal de l'Est is hier een voltooid project van. Dit kanaal werd tussen 1875 en 1887 gebouwd. Het Canal de la Haute Saône was ook een kanaal voor de noord zuid verbinding, maar was slechts gedeeltelijk voltooid. De bouw begon in 1882 maar werd door de Eerste Wereldoorlog vertraagt. Met het Verdrag van Versailles wat voortkwam na de Eerste Wereldoorlog, kwam het Elzas-Lotharingen gebied weer terug in Franse handen, en verdween de noodzaak van het Canal de la Haute Saône. Het kanaal is gedeeltelijk bevaarbaar geweest vanaf 1923.