• Nederlands
  • English
  • Français
  • Deutsch
Bergenvaart
Begin vaarweg: 
Bergues
Sint-Winoksbergen
Einde Vaarweg: 
Veurne
Lengte vaarweg actueel: 
24 km
Ook bekend als: 
Canal de Bergues
Aantal sluizen: 
1

Meer van deze vaarweg

€ 45.00
€ 45.00
€ 50.00
€ 40.00

laatste wijziging
27. januari 2017 - 21:10

Canal de Bergues
De Kolme of Bergenvaart is een kanaal tussen de Belgische stad Veurne en de Frans-Vlaamse stad Sint-Winoksbergen (Bergues). De vaart is 23,66 km lang. Het kanaaltje werd in 1293 gegraven.

In een grijs verleden mondden de IJzer en de Aa via ontelbare vertakkingen in de zee uit. Toen men vanaf de 11e eeuw de kuststreek inpolderde, werden de kleine zijtakken in het afwateringssysteem vergraven. De grotere echter werden uitgediept en omgevormd tot kanalen. Zo ontstond ook het kanaal dat de Aa bij Waten (Watten) met Veurne verbindt; via de Havendijk kun je dan vanaf Sint-Winoksbergen verder naar Duinkerke. In de kasselrij van Veurne heet ze de Bergenvaart of Calommegracht, in die van Bergen de Kolme of Calomme (Canal de la Colme). Het kanaal was in de middeleeuwen een belangrijke handelsader tussen Veurne en Sint-Winoksbergen.

In 1622 werd het kanaal verbeterd en werd in Houtem het Houtem-sas gebouwd door de Spanjaarden, om te verhinderen dat in oorlogstijd overstromingswater uit Sint-Winoksbergen Veurne-Ambacht zou binnendringen.

In Frankrijk is het gedeelte tussen de Aa en Sint-Winoksbergen behoorlijk uitgediept en heeft de Kolme het karakter van een industrieel kanaal. Het tweede deel tot Veurne heeft echter zijn middeleeuws aanzicht behouden en is in België niet veel meer dan een gracht.
Bergenvaart
Bergenvaart
Bergenvaart
Bergenvaart
Bergenvaart
Bergenvaart
Bergenvaart
Bergenvaart
Bergenvaart