• Nederlands
  • English
  • Français
  • Deutsch
Kanaal van Entreroches
Bouw besluit: 
1637
Begin bouw: 
1638
Geopend in: 
1648
Vaarweg gesloten in: 
1829

Meer van deze vaarweg

€ 45.00
€ 45.00
€ 50.00
€ 40.00

laatste wijziging
4. december 2017 - 14:54

Het kanaal van Entreroches is een niet volledig voltooid en gesloten kanaal. Het loopt langs de berg Mormont in Zwitserland tussen Orny en Cossonay. Het zou onderdeel gaan uitmaken van een vaarweg om de Noordzee met de Middellandse zee te verbinden over het Zwitserse plateau.

In 1635 kwam Elie Gouret met het idee om het meer van Neuchâtel met het meer van Geneve te verbinden. Het kanaal zou van Yverdon naar Morges lopen. Het kanaal bood strategische voordelen vanwege de vaarwegverbinding van Rijn en Rhone.
10 februari 1637 werd Elie Gouret gemachtigd om het kanaal te bouwen en te exploiteren.

Het werk begon in 1638 en in het bed van de rivier de Thiele werd het eerste stuk kanaal tussen Yverdon en Orny in 1640 opgeleverd. In dit stuk kanaal werden 8 sluizen gebouwd voor het overwinnen van het hoogteverschil van 16 meter over 17 kilometer. In 1648 werd het volgende stuk kanaal geopend. Tussen Orny en Eclepens duurde het maar liefst 8 jaar om 8,4 km kanaal te bouwen. Aardverschuivingen in het gebied dwongen de kanaalbouwers om hoge muren te maken. Het hoogteverschil van 19 meter werd met de bouw van vijf sluizen overwonnen.

De resterende 12,5 kilometer naar Morges werd nooit gerealiseerd. Er waren wel plannen voor een lateraal kanaal langs de rivier de Venoge. Deze rivier was te moeilijk om bevaarbaar te maken. Het hoogteverschil van 59 meter maakte de bouw van nog eens zo'n 40 sluizen noodzakelijk. Uiteindelijk werd besloten om de goederen vandaar over land verder te transporteren.

Dit kanaal is uiteindelijk toch nog 190 jaar met enig succes in gebruik geweest. Schepen werden gebouwd in Thoune, vlakbij Yverdon. Deze scheepjes waren 19 meter bij 3,50 meter. Het laadvermogen bedroeg ongeveer 25 ton. Hoofdzakelijk werd er wijn en zout over het kanaal getransporteerd. In de beste tijd van het kanaal gingen er ruim 4500 vrachten per jaar over het kanaal.
Het heeft bijgedragen aan de economische ontwikkeling van de streek.

In 1829 verwoesste een storm een aquaduct en belemmerde de scheepvaart. Dit betekende ook gelijk het einde van de exploitatie van het kanaal. Omdat transport toch noodzakelijk bleek, werd er rond 1850 werd een spoorlijn gebouwd die door delen van het kanaal ging. Het materiaal wat vrijkwam bij de bouw van twee spoortunnels was voldoende voor het dempen van het kanaal over 600 meter.
In 1872 koopt het Kanton Vaud het kanaal op om de afwatering van het gebied te realiseren. De resterende delen van het kanaal zijn gedeeltelijk gerestaureerd en er is een wandelpad gekomen. Slechts vijf kilometer is van het kanaal over gebleven. Rond 1834 neemt het Rhone Rijnkanaal langs de Doubs de verbinding van Rijn en Rhone over. Toch zijn er vergaande plannen geweest om een betere Rijn Rhone verbinding te maken. Het idee van het Transhelvetischer Kanaal werd pas in 2006 officieel verlaten.