• Nederlands
  • English
  • Français
  • Deutsch
Kanaal Wessem Nederweert
Begin vaarweg: 
Nederweert
Hoogte begin vaarweg: 
28.65 meter
Einde Vaarweg: 
Wessem
Hoogte einde vaarweg: 
20.90 meter
Vaarwegnummer: 
123
CEMT klasse: 
II Kempenaar
Max. toegestane afmetingen: 
Traject: 
Kmr 0 - 0.85
Lengte: 
137.50 meter
Breedte: 
15.50 meter
Diepgang: 
3.00 meter
Traject: 
Kmr 0.85 - 2.20
Lengte: 
95.00 meter
Breedte: 
9.60 meter
Diepgang: 
2.50 meter
Traject: 
Kmr 2.20 - 16.30
Lengte: 
95.00 meter
Breedte: 
9.60 meter
Diepgang: 
2.10 meter
Lengte vaarweg actueel: 
16 km
Geopend in: 
1929
Ook bekend als: 
Panheels kanaal
Aantal sluizen: 
1

Meer van deze vaarweg

€ 45.00
€ 45.00
€ 50.00
€ 40.00

laatste wijziging
18. april 2017 - 16:55

Het Kanaal Wessem Nederweert is een verbindingskanaal tussen de plaatsen Wessem en Nederweert. Het is samen met het Maas Waalkanaal onderdeel van de Maasverbeteringwerken.

Het kanaal is 16,1 km lang en werd officieel geopend op 22 oktober 1929. Het verbindt de Zuid-Willemsvaart en Noordervaart bij Nederweert met de Maas bij Pol in de buurt van Wessem.

In het kanaal ligt een sluiscomplex met twee sluizen, Sluis Panheel en een pompgemaal.

Voor de aansluiting van het Kanaal Wessem Nederweert aan de Zuid-Willemsvaart zijn diverse werken gemaakt. Aanvankelijk was sluis 15 van de Zuid-Willemsvaart noordelijk van de Noordervaart gelegen. Het kanaalpeil tussen de sluizen 15 en 16 bedroeg NAP + 33,36m, tussen sluis 14 en 15 was dit NAP + 31,40m en benoorden sluis NAP + 28,50 m. De Noordervaart stond in open verbinding met het pand tussen de sluizen 14 en 15 en werd door middel van een duiker gevoed uit het pand tussen de sluizen 15 en 16. Vervolgens werd begonnen met bouw van een buiten de Zuid-Willemsvaart gelegen nieuwe sluis 15 en het maken van een verbinding tussen de nieuwe sluis en de Noordervaart, zodat dus toen in feite de Zuid-Willemsvaart tussen de oude en de nieuwe Sluis 15 uit twee parallel aan elkaar lopende kanalen bestond. Bij deze werken kwam de voedingsduiker voor de Noordervaart te vervallen en daarom moest een nieuwe voedingsleiding om de nieuwe sluis 15 heen gemaakt worden. Nadat de nieuwe sluis 15 in gebruik was genomen werd het meest westelijke van de twee bovengenoemde parallel lopende kanalen buiten gebruik gesteld en gedempt, terwijl de oude sluis 15 werd afgebroken. Door deze werken was dus de grens tussen de panden met een kanaalpeil van NAP + 33,36m en 31,40m, in zuidelijke richting verschoven. Vervolgens werd het Kanaal Wessem Nederweert gegraven en op de Zuid-Willemsvaart beoosten de nieuwe sluis 15 aangesloten. In het Kanaal Wessem Nederweert was toen het kanaalpeil dus ook NAP +31,40m.

Ten einde het toch al vrij grote verval van de Sluis van Panheel niet al te groot te maken, werd dit peil met ca. 2 meter verlaagd. Aangezien hierdoor het peil in de in open verbinding met het Kanaal Wessem Nederweert staande Noordervaart ook met 2 meter verlaagd zou worden, waardoor scheepvaart op deze vaarweg onmogelijk zou zijn, was inmiddels bij de uitmonding van deze vaart Sluis Hulsen gebouwd. Nadat vervolgens sluis 14 buiten gebruik gesteld en afgebroken was, was het kanaalpeil van de Zuid Willemsvaart tussen de voormalige sluis 14 en de nieuwe sluis 15, alsmede dat van het Kanaal Wessem Nederweert teruggebracht tot het peil van NAP + 28,50 m, terwijl het peil van de Zuid-Willemsvaart bewesten sluis 15 van NAP + 33,36 m en het peil van de Noordervaart van NAP + 31,40 m ongewijzigd gehandhaafd bleven. Deze nieuwe situatie bracht tevens het voordeel met zich mede, dat het kanaalpand tussen de sluizen 14 en 15, dat wegens zijn geringe lengte aan merkbare wisselingen in de waterstand onderhevig was, belangrijk vergroot werd.
Kanalenkruising bij Nederweert.
Kanalenkruising bij Nederweert.
Schoorbrug
Spoorbrug Kelpen
Spoorbrug Kelpen
Kelperbrug