Overslaan en naar de inhoud gaan
Sluis Dietfurt

Sluis Dietfurt is een sluis bij kilometerraai 135.26 van Main Donau kanaal, in Duitsland. De sluis ligt aan de kant van de Donau.
De sluis heeft het verval van 17.00 meter. een sluis, een vaste brug, een pompgemaal

Sluis Dietfurt is een van de 16 sluizen van het Main Donau kanaal in Duitsland. Naast de sluis ligt een pompgemaal voor het oppompen van water naar het hoger gelegen kanaalpand. De sluis is de laatste in het gegraven kanaaldeel, lageruit zijn nog twee sluizen met stuwen in het gekanaliseerde Altmuhl gedeelte van het kanaal.