• Nederlands
  • English
  • Français
  • Deutsch
Bassin Maastricht

Het Bassin is een oude binnenhaven in Maastricht. Het Bassin is gelegen in de wijk Boschstraatkwartier ten noorden van de Binnenstad.

Het Bassin is in de jaren 1824-1826 aangelegd op de plek waar tot aan de Franse tijd de kloostercomplexen van de Duitse Orde en de Antonieters lagen. De haven vormde de verbinding tussen twee kanalen. Richting het noorden vormt de haven het beginpunt van de Zuid-Willemsvaart en richting het zuiden voor het inmiddels gedempte Kanaal Maastricht-Luik. De toegangskanalen werden aanvankelijk door de vestingwerken van Maastricht aangelegd.

De aanleg van de Zuid-Willemsvaart en het Bassin zorgden voor de noodzakelijke ontsluiting van de stad en stimuleerde de industriële ontwikkeling in dit deel van Maastricht. Na de Tweede Wereldoorlog nam het economische belang van het Bassin steeds meer af en in de jaren 60 was er sprake van demping ten behoeve van een nieuwe toegangsweg tot de stad. Die weg kwam er uiteindelijk wel, maar werd via een brug (Bassinbrug) over de haven aangelegd.
Bassin Maastricht
Bassin Maastricht
Bassin Maastricht
Bassin Maastricht
Bassin Maastricht
Bassin Maastricht
Bassin Maastricht
Bassin Maastricht
Bassin Maastricht
Bassin Maastricht