• Nederlands
  • English
  • Français
  • Deutsch
Biesterbrug

De Biesterbrug is een beweegbare brug over de Zuid Willemsvaart. De huidige brug vervangt de oude Biesterbrug die in 1942 werd gebouwd.

Het buurtschap Biest van de gemeente Weert had aanvankelijk een pont. Toen het pontje te klein werd is er een klapbrug gebouwd. Deze klapbrug werd 16 juni 1867 in gebruik genomen.

Rond 1927 dreigde de Biesterbrug te verdwijnen. Rijkswaterstaat had het plan opgevat om de stadsbrug en de Biesterbrug te vervangen door een vaste oeververbinding. Daartegen wordt geprotesteerd door de ‘Commissie tot actie en verweer tot behoud der stads- en Biesterbrug’.

In de Tweede Wereldoorlog werd de brug beschadigd. En in 1942 weer herbouwd.
Oude Biesterbrug 1928
Oude Biesterbrug uit 1942
Biesterbrug
Biesterbrug
Biesterbrug
Biesterbrug
Biesterbrug
Biesterbrug
Biesterbrug